Stroški odvetniških storitev


Odvetniške storitve se obračunajo stranki glede na vrsto primera, obseg in vrsto pravne pomoči, čas, iz katerega izvira pravni problem, področje prava in glede na dogovor s stranko. Konkretno oceno stroškov v zvezi z vašim pravnim problemom lahko predvidimo ob uvodnem sestanku, ko se tudi dogovorimo o načinu plačila stroškov.

Stroški se obračunavajo po dogovoru z vami: