DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

  • Pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi

  • Zastopanje delodajalcev in delavcev v individualnih delovnih sporih

  • Svetovanje v primeru disciplinskih kršitev delavcev

  • Zastopanje v postopkih redne in izredne odpovedi

  • Svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava

  • Svetovanje in zastopanje delavcev pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja

  • Svetovanje in zastopanje zavarovancev iz naslova zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja