DRUŽINSKO PRAVO

Svetujemo in zastopamo vas na področju razveze zakonske zveze, stikov otrok s starši, delitvi in zaščiti premoženja ter tudi v kazenskih postopkih, ki izvirajo iz teh razmerij.

Razveza zakonske zveze – ločitev:

  • Sestava sporazumov za sporazumno razvezo zakonske zveze

  • Sestava in vložitev predloga za razvezo zakonske zveze (v primeru, da sporazuma o razvezi zakonske zveze ni)

Delitev skupnega premoženja

  • Sestava sporazumov o delitvi skupnega premoženja po razvezi zakonske zveze in v primeru razpada izvenzakonske skupnosti

  • Sestava tožb za razdelitev skupnega premoženja

  • Sestava tožb za povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino

Skrbništvo otrok

  • Zastopanje v postopku dodelitve mladoletnih otrok v varstvo, vzgojo in oskrbo

  • Urejanje obsega stikov, sprememba stikov otroka s staršem

  • Določitev preživnine, sestava predlogov za zvišanje ali znižanje preživnine, izterjava preživnine

Zastopanje v postopkih ugotavljanja očetovstva

Premoženjsko pravna razmerja v družini

  • Sestava predporočnih pogodb

  • Sestava pogodb o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij zakoncev oziroma izven zakonskih partnerjev, delitev premoženja v času trajanja zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti