IZVRŠILNO PRAVO

Zastopanje v izvršilnih postopkih med upniki in dolžniki

  • Izvensodno opominjanje dolžnikov in izvensodna izterjava dolga

  • Vlaganje predlogov za izvršbo ter zastopanje strank v izvršilnem postopku

  • Zavarovanje terjatev v sodnih postopkih z začasnimi in predhodnimi odredbami

  • Ugotavljanje premoženjskega stanja dolžnikov in potencialnih pogodbenih partnerjev

  • Svetovanje upnikom – predvsem samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam

  • Svetovanje in zastopanje dolžnikov v izvršilnih postopkih

Sodišče odvetniške stroške v izvršilnem postopku naloži v plačilo dolžniku, zato je uspešna izvršba dolga s pomočjo odvetnika za stranke tudi stroškovno ugodna.