ODŠKODNINSKO PRAVO

Zakaj urejati odškodnino pri nas?

V primeru, da boste reševanje vašega odškodninskega zahtevka prepustili v reševanje odvetniku, boste pridobili najvišjo možno odškodnino. Če pa odškodnino pri zavarovalnici uveljavljate sami ali preko »poravnalnih družb«, boste sami pridobili manjšo odškodnino, »poravnalne družbe« pa bodo od vaše odškodnine odtegnile še svoj delež. V primeru uspešnega uveljavljanja odškodninskega zahtevka preko odvetnika pri zavarovalnici pa vse odvetniške stroške plača zavarovalnica, vi pa svojo odškodnino prejmete v celoti brez odbitkov zaradi provizij ali drugih stroškov.

V naši odvetniški pisarni vam nudimo brezplačen pravni nasvet in pregled dokumentacije z zvezi z vašim škodnim primerom. Na elektronski naslov odvetniške pisarne Germ pošljite poizvedbo v vaši odškodninski zadevi in kratek opis vašega primera. Priporočamo, da nam priložite tudi vso zdravstveno dokumentacijo o poškodbi ter podatek o trajanju bolniškega staleža. Na podlagi teh podatkov vam bomo lahko podali okvirno oceno višine pravične denarne odškodnine za vaš primer in sprožili postopke za pridobitev odškodnine.

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo namreč ni določena z zakonom, pač pa so se merila glede višine odškodnin izoblikovala skozi sodno prakso, odvisna pa je tudi od mnogih faktorjev (teža poškodb, poklic, starost, dolžina bolniškega staleža, aktivnost pred nezgodo...)

Na področju odškodninskega prava vam pomagamo pri reševanju različnih škodnih dogodkov: prometnih nesreč, kjer ste udeleženi kot voznik vozila, prometnih nesreč kjer ste udeleženi kot potnik v avtomobilu ali drugem prevoznem sredstvu, delovnih nezgod, poškodb zaradi padcev na javnih površinah, škode zaradi malomarnega zdravljenja oz. medicinskih napak, lahkih in hudih telesnih poškodb, ki nastanejo kot posledica kaznivega dejanja.

  • Svetovanje oškodovancu ali povzročitelju

  • Sestava odškodninskih zahtevkov in drugih potrebnih pravnih dokumentov

  • Urejanje odškodnin ali poravnave v primeru delovne nezgode, prometne nesreče in drugih škodnih dogodkov, naključnih uničenj stvari, izgube dobička zaradi škodnega ravnanja, naključnih ali krivdnih povzročitev škode, itd.

  • Presoja odgovornosti prometnih in drugih nesreč (tožbe zaradi izgube zavarovalnih pravic - regresni zahtevki zavarovalnic)

  • Zavarovalnine po nezgodnem zavarovanju

  • Svetovanje s področja zavarovalnega prava: analize različnih pogodbenih in zavarovalnih razmerij med (tudi potencialnimi) strankami v zavarovalnem razmerju, svetovanje glede izplačila in nadaljnje tožbe oziroma postavljanja zahtevkov do zavarovalnice ali povzročitelja škodnega primera