Informacije


Odvetnik Tomaž Germ ima dolgoletne izkušnje na področju odvetniške prakse ter zastopanja strank na sodiščih in v drugih pravnih postopkih. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je opravil pripravništvo v Odvetniški pisarni dr. Konrada Plauštajnerja ter na Višjem sodišču v Celju. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2000 se je zaposlil kot odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Velimirja Cugmasa, od leta 2003 pa vodi svojo odvetniško pisarno, kjer deluje pretežno na kazenskem, gospodarskem in splošnem civilnem področju. Tomaž Germ pri svojem delu uporablja angleški, hrvaški in srbski jezik.Kakovost opravljanja dela


Pri odvetniškem delu nas vodijo naslednji standardi dela: etičnost delovanja v skladu s Kodeksom odvetniške etike, zaupnost odnosa med odvetnikom in stranko, ažurnost opravljanja storitev, visoka strokovnost odvetniškega dela, korektnost odnosov do naših strank ter do nasprotnih strank in njihovih zastopnikov ter obračunavanje storitev v skladu z odvetniško tarifo, upoštevaje okoliščine primera.

Kako poteka sodelovanje z odvetniško pisarno?


Pokličite nas po telefonu (vsak dan od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 15.00), na kratko opišite zadevo in se dogovorite za sestanek v naši pisarni. Na sestanku pojasnite zadevo v celoti ter predložite potrebno dokumentacijo, mi pa vam svetujemo predvideni način in postopek reševanja zadeve. Prvi nasvet se obračuna po odvetniški tarifi, hkrati pa vas informiramo o stroških, ki bodo predvidoma nastali. V primeru, da se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo.
Kadar potrebujete pravni nasvet takoj, se lahko dogovorimo za sestanek na daljavo. Storitev „sestanek na daljavo“ je namenjena vsem, ki se iz različnih razlogov ne morete osebno oglasiti na sestanku v odvetniški pisarni. V tem primeru lahko izvedemo video ali audio sestanek z uporabo aplikacije Skype.

Postopek: