GOSPODARSKO PRAVO

Za opravljanje različnih pravnih poslov ter za reševanje pravnih težav vašega podjetja nudimo celovite pravne storitve. Lahko se dogovorite za občasno ali stalno pravno pomoč po potrebah. S tem vam zagotovimo hitre in strokovne pravne nasvete, ki vam bodo olajšali poslovne odločitve in znižali stroške poslovanja.

  • Gospodarsko pogodbeno pravo

  • Pravo intelektualne lastnine: avtorske in sorodne pravice

  • Insolvenčno pravo: prijava terjatev v stečajne postopke, prijava ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku

  • Vlaganje predlogov za izvršbo ter zastopanje strank v izvršilnem postopku

  • Zavarovanje terjatev v sodnih postopkih z začasnimi in predhodnimi odredbami

  • Ugotavljanje premoženjskega stanja dolžnikov in potencialnih pogodbenih partnerjev

  • Svetovanje upnikom – predvsem samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam

  • Svetovanje in zastopanje dolžnikov v izvršilnih postopkih


UPRAVNO PRAVO

  • Svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov

  • Svetovanje in zastopanje v upravnih sporih