DEDNO PRAVO

Zastopanje v zapuščinskih postopkih

Svetovanje in sestava dednih dogovorov in dednopravnih pogodb:

  • Izročilna pogodba

  • Pogodba o dosmrtnem preživljanju

  • Darilo za primer smrti

  • Pogodba o razdelitvi premoženja za življenja